Skip to Content

ID Management

AVDSolutions_GridleriMAtch_MobileIdentity

Naast de term ID management wordt ook vaak identity management of identiteitsmanagement gebruikt. ID management is meer dan het proces van beheren van identiteiten. Alle processen die onderdeel uitmaken van het registreren, controleren en beveiligen van (digitale) identiteit maken onderdeel uit van ID management. Deze processen onderscheiden zich in technische en sociale processen. Alles is in deze processen gericht op het voorkomen van identiteitsfraude. Ook de inzet van technologie speelt een grote rol binnen ID management, denk hierbij aan het e-paspoort, een paspoortreader en biometrie. AVDSolutions is tot de onderstaande definitie gekomen die goed weergeeft wat ID management nu eigenlijk is.

ID management is het op een veilige, transparante, open, en beheersbare wijze beheren en beschermen van identiteits- en autorisatiegegevens van (rechts)personen.

ID management is veelal een samenspel tussen de inzet van technologie en het optimaliseren van (bedrijfs)processen, waarbij veiligheid en beveiliging centraal staan.

Het technisch proces van ID management kent 6 processen;

  1. Registratie, het vastleggen van biografische en/of biometrische gegevens;
  2. Authenticatie, het vaststellen van de echtheid van identiteits- en waardedocumenten
  3. Validatie, op de juiste wijze controleren van een methode of waarde(n);
  4. Verificatie, hoort het aangeboden document bij de aanbieder, hoort de biometrie bij de aanbieder;
  5. Identificatie, hoort de persoon bij de biografische, biometrische of persoonsgebonden informatie;
  6. Autorisatie, toegang verkrijgen tot een bepaalde ruimte of dienst.

Het technisch proces kenmerkt zich door de controle van een identiteit (Registratie, Validatie, Identificatie, Authenticatie en Verificatie) ten einde toegang (Autorisatie) te verkrijgen tot een bepaalde omgeving of dienst

Uit het sociaal proces blijkt dat ID management op basis van het technisch proces in de huidige wereld niet meer genoeg is. Waar de identiteitsketen voor het technisch proces volledig is gesloten, is dit bij het sociaal proces niet het geval. Hoe maken we de koppeling van informatie naar een fysiek (rechts)persoon. Mensen begeven zich meer in meer in virtuele omgevingen, waarbij gemeenschappen ontstaan in een virtuele wereld en contacten worden onderhouden op sociale netwerksites zoals Facebook, LinkedIn, Hyves of Virtuele Games. Overheid en bedrijfsleven investeren steeds meer om contacten te onderhouden met hun burgers en klanten in deze virtuele wereld. De vraag hierbij is hoe ID management met deze sociale dimensie van identiteit omgaat, waarbij de bescherming van de privacy van personen een groot goed is. Belangrijk hierbij is de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Project Management

Projectmanagement is een fundamenteel competentiegebied van AVDSolutions. Projectmanagement is een vak.

Een project begint bij een goede business case en opdrachtformulering. Verder zijn een transparante projectorganisatie, doelmatige voortgangsbesprekingen en een goede structuur van de verslaglegging binnen een project de andere basiselementen van goed project- management. De methodologie Prince2 biedt projectmanagement een goed te controleren project, duidelijke tijdslijnen, en het voldoet aan de verwachtingen van uw organisatie en de verwachte uitkomst. AVDSolutions werkt op een proces- en projectmatige basis tot een resultaat die volledig aansluit bij uw wensen en eisen, waarbij optimalisatie van bedrijfsprocessen in combinatie met financiƫle voordelen voor uw organisatie centraal staan. Daarnaast is er ook kennis van ITIL en ligt er een ruime basis van kennis op het gebied van bedrijfskundige informatica, maar ook een ruime ervaring als adviseur en projectmanager bij verschillende overheidsprojecten en Publiek-Private samenwerkingen. Afhankelijk van de opdracht is een projectleider, een projectmanager of een programmamanager noodzakelijk. AVDSolutions kan al deze diensten leveren.

AVDSolutions heeft de wens u te helpen naar uw beoogde resultaten, altijd op een efficiƫnte en effectieve manier, waardoor uw organisatie zo snel mogelijk van de voordelen van de geboden oplossing kan genieten.

AVDSolutions is Prince2 en ITIL gecertificeerd

AVDSolutions Prince2
AVDSolutions ITIL certified
 

Trainingen Documentcontrole

AVDSolutions IDdocumenttrainingGeschikt voor

Iedereen. AVDSolutions biedt u een basis- en gevorderde training documentcontrole, maar ook een maatwerk training documentcontrole behoort tot de mogelijkheden. Verschillende organisaties, nationaal en international, binnen het bedrijfsleven maar ook binnen de overheid, hebben de afgelopen jaren een beroep gedaan op de unieke vaardigheden en vakkundig opgezette trainingen van AVDSolutions.

Resultaat

Na de training beschikt de cursist over voldoende kennis over de werking van een paspoort reader en is in staat met een paspoort reader te kunnen werken. Tevens weet de cursist verschillende soorten biometrie te benoemen, en heeft hij/zij weet van de sterke en de zwakke kanten van de biometrie.

Trainingsduur

Basis training documentcontrole (inclusief Portable magnifier Drop, samples en naslagwerk basiskennis Documentcontrole) 1 dag (0900-1630 uur)

Gevorderde training documentcontrole (inclusief Portable magnifier Drop, samples en naslagwerk basiskennis Documentcontrole) 1 dag (0900-1630 uur)
 

Trainingen elektronische paspoort reader (EPR) en biometrie

AVDSolutions Biometrics
Geschikt voor

De training elektronische paspoort reader (EPR) en biometrie kan alleen na het behalen van de gevorderde training worden gevolgd.
In de basis training elektronische paspoort reader en biometrie wordt de werking van de paspoort reader uitgelegd, de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze technologie worden benadrukt en verder wordt uitleg gegeven over een aantal vormen van biometrie. Er wordt hierbij stilgestaan bij de sterke en zwakke kanten van de biometrie.

Resultaat

Na de training beschikt de cursist over voldoende kennis over de werking van een paspoort reader en is in staat met een paspoort reader te kunnen werken. Tevens weet de cursist verschillende soorten biometrie te benoemen, en heeft hij/zij weet van de sterke en de zwakke kanten van de biometrie.

Trainingsduur

Elektronische paspoort reader en Biometrie 1 dag (0900-1630 uur)

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de te volgen training, het aantal deelnemers en de lokatie (intern of extern).
 

Contra-expertise identiteitsdocumenten en brondocumenten

AVDSolutions contra expertise
Documentdeskundigheid

Verschillende organisaties doen onderzoek naar de authenticiteit, de echtheid, van identiteitsdocumenten en waardedocumenten zoals paspoorten, identiteitsbewijzen, brondocumenten en valuta. AVDSolutions beschikt over een zeer hoge kennis en een ruime ervaring op het gebied van authenticiteitscontrole, en beschikt over de hoogst erkende opleiding(Doc3) die binnen documentcontrole mogelijk is.

Wat houdt een authenticiteitsonderzoek of contra-expertise in?

AVDSolutions kan onderzoek doen naar de authenticiteit van identiteitsdocumenten en kan daarnaast ook een contra-expertise uitvoeren. Een onderzoek naar de authenticiteit van een identiteitsdocument kan leiden tot het vaststellen van de echtheid of valsheid, vervalsing of imitatie.

Bij een contra-expertise wordt een identiteitsdocument op authenticiteit onderzocht dat op een eerder moment al door een andere documentonderzoeker werd onderzocht.

AVDSolutions richt zich zowel op het identiteitsdocument alsmede op de eerdere beoordeling die door de andere documentdeskundige is opgemaakt.

Zowel van een authenticiteitsonderzoek alsmede van een contra-expertise wordt een rapportage van bevindingen opgesteld.

No comments yet. You should be kind and add one!

The comments are closed.